Verenigingen

Instanties
Wijkoverleg Lievendaal
Politie Strijp
Sport en Beweging
Biljartvereniging BCO
Biljartvereniging de 4 J’s
Biljartvereniging Lievendaal
Biljartvereniging driebanders
Fietsclub Lievendaal
Tafeltennisclub Strijp
Hajime Karate
Koersbal
MBVO meer bewegen voor ouderen
Therapeutische Gym
Total Body Gym
The Saloon line Dancers
Tafeltennisclub Avanti


Ontspanning
Kienen
K.B.O ouderenbond
C.V. de zotte Zwanen
Chun Pah Chinese senioren club
Kaartclub Lievendaal
VSO “de vrolijke dansers”
Spelgroep Lievendaal
Muziek en Toneel
Dr. Ariƫns Toneel
MEW muziekver. Einhoven West
Stratums Muziekkorps St. Cecilia
Handvaardigheid & Schilderen
Was en Klei
Hobbyclub BV Welschap
HOVL hobbyclub oudere vrouwen
Jeugd en Jongerenwerk
Schildersclub met potlood en Penseel
Schildersclub de kwast
ZNLV lapidaristen (stenen slijpen)